Navigace

Obsah

Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje schválená usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/15Z/2010 ze dne      23. 6. 2010 rozděluje Ústecký kraj z hlediska potenciálu pro cestovní ruch na čtyři přirozené turistické regiony:
 
• České Švýcarsko,
• Krušné hory,
• České středohoří,
• Dolní Poohří.
    logo
 
Ústecký kraj se již od roku 2010 profiluje na trhu cestovního ruchu pod značkou „Brána do Čech“,
respektive značkou jednotlivých destinací.
 
 
Na území vymezeného turistického regionu Dolní Poohří působí           v současné době vedle sebe místní samosprávy, mikroregiony, neziskové i soukromé společnosti, které mají zcela nebo částečně
v náplni činnosti také podporu a rozvoj cestovního ruchu. Bohužel realizované aktivity jsou z větší části izolované, roztříštěné. Již tak omezené finanční prostředky jsou proto využívány málo efektivně.     Z výše uvedených důvodů se založení obecně prospěšné společnosti Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s. jeví jako nutný krok pro posílení pozice regionu Dolního Poohří v cestovním ruchu v krajském a republikovém měřítku.
 
mapa
Funkční destinační agentura bude mít následující pozitivní efekty na region:
-          Propojení a tím vyšší efektivita jednotlivých realizovaných propagačních aktivit;
-          Sdružení a tím lepší využití finančních prostředků na turistickou propagaci;
-          Větší dosah a tím vyšší účinnost turistické propagace;
-          Zprostředkovaně vyšší návštěvnost celého regionu ze strany turistů a s tím spojené ekonomické přínosy pro všechny aktéry v cestovním ruchu a službách.
 
 
mapa
Zakladatelská struktura o. p. s.:
 
* Ústecký kraj 
* Město Žatec
* Město Kadaň
* Město Louny