Navigace

Obsah

 
1010 let od první písemné zmínky
 
Královské město Žatec, to není jen dvacetitisícová metropole pěstování a zpracování nejlepšího chmele na světě, kandidát na zařazení na prestižní seznam UNESCO, ale také významné historické město s první písemnou zmínkou z roku 1004. 
 
Město Žatec je jedním z mála měst střední Evropy, které může doložit svou více než tisíciletou historii. Přestože historické prameny přesné datum založení města jednoznačně neuvádějí, je Žatec poprvé jednoznačně doložen již jako významné sídlo v roce 1004. Nepochybně musel tedy existovat v průběhu 10. století. Prvním písemným pramenem pro doložení Žatce je kronika Thietmara Merseburského, která k roku 1004 popisuje vojenskou misi Jindřicha II do Čech na pomoc Přemyslovci Jaromírovi proti polskému knížeti Boleslavu Chrabrému, který počátkem 11. století nakrátko ovládl Čechy. Podle kronikáře přitáhla roku 1004 Jindřichova vojska po přechodu Krušných hor před veliké opevněné místo řečené „Žatec“. Jeho obyvatelé otevřeli příchozím brány a pobili polskou posádku. Jindřich, když uviděl takovou „řež“, rozkázal umístit zbylé v jednom kostele, neboť jedině tam, na posvátném a nedotknutelném místě, se mohli zachránit.

O významném postavení obyvatel Žatce a místa samého, tedy o tom, že se nejednalo o pouhou vesnici, svědčí fakt, že se dokázali sami s polskou posádkou střetnout. Dalším písemným pramenem je Kosmova Kronika česká. Kosmas, který nebyl současníkem událostí, psal své vypravování pouze podle ústní tradice a bohatě je literárně upravoval. Přesto jeho vypravování nepostrádá určité historické jádro. Na počátku svého líčení mluví o Lučanech a praví o nich přímo, že jim v dnešní době (tj. v době Kosmově) podle hradu Žatce říkáme „Žatčané“. Dále popisuje staré Lucko a jeho pět částí. Za nejpozoruhodnější označuje tu, kterou zve Lúka a vysvětluje, že se tedy obyvatelé této krajiny, žijící zde dávno ještě před založením hradu Žatce, právem nazývali po své krajině „Lučané“. Ze srovnání Kosmových údajů lze vyvodit netradiční závěr, že Žatec nebyl střediskem starého Lucka, ale že vznikl až jako významné centrum přemyslovské hradské správy. Z těchto záznamů a z archeologických výzkumů lze dovodit, že Žatec byl již v roce 1004 významným mocenským centrem v rámci přemyslovského státu, ale i v rámci celé střední Evropy.

 

 

 

Logotyp