Navigace

Obsah

středni

 

 

Poznejte město pomocí procházkových tras,  turisticko-informačního systému, který se skládá z informačních desek na významných žateckých objektech a brožury, která podává důležité informace o atraktivitě daných objektů a zároveň usnadňuje orientaci ve městě. Najdete zde celkem tři tematické procházkové trasy: malý, střední a velký okruh. Malý okruh Vám zabere asi půl hodiny, střední okruh asi hodinu a velký okruh asi hodinu a půl procházky. Okruhy lze mezi sebou vzájemně kombinovat. Staňte se sami sobě průvodcem.
 
 
Chrám chmele a piva
Chrám chmele a piva Žatec – cokolivokoli.cz

Turistický areál nacházející se v zóně technických památek chmelařství označován za "mekku všečch chmelařů a pivařů", zároveň je kandidátem na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Součástí Chrámu Chmele & Piva tvoří Chmelový maják s unikátní 3D projekcí uvnitř výtahu, Labyrint na jehož konci naleznete poklad regionu, expozici Erbovní síň, plně funkční Chmelový orloj, Klášterní zahrada pro relaxaci a výstava moderního umění v objektu renesanční sladovny s názvem Galerie Sladovna. V Minipivovaru U Orloje se vaří před zraky návštěvníků čerstvé, nepasterizované "živé pivo", restaurace U Orloje nabízí návštěvníkům příjemné posezení a ochutnávku regionálních pokrmů. Součástí Chrámu Chmele & Piva je také Jižní zahrada s dětskou kavárnou a hernou pro hry a zábavu.

 

  13. Kostel sv. Víta

m12 V dlažbě je vyznačen půdorys raně románského kostela sv. Víta. Vznikl jako dřevěná stavba uvnitř hrazeného dvorce z 11. století. V tomtéž století byl přestavěn na zděný jednolodní kostel s půlkruhovou apsidou. Po vzniku města ve 13. století se zde přestalo pohřbívat a sloužil jen jako kaple. K zániku došlo po roku 1409.
 

14. „Husitská bašta“

Lokalita - Hotel Černý orel Žatec

Jediná stojící bašta městského opevnění z doby před rokem 1463. Na nejstarším vyobrazení Žatce z počátku 17. století jsou na západní straně města vidět další dvě mohutné bašty. Po roce 1836 sloužila tato stavba obytným účelům. Roku 1946 se zčásti zřítila a byla nově dostavěna. Dnes je zde Muzeum Homolupulů, starověkého chmelařského národa.

15. Městské divadlo

Žatecké divadlo, starší než Národní divadlo v Praze, je jedním z prvních provinčních divadel v českých zemích. Základní kámen byl položen roku1848. O rok později byla budova v pozdně klasicistním slohu slavnostně uvedena do provozu. Pozoruhodná opona z roku 1948 je dílem akademického malíře Oskara Brázdy.

16. Nerudovo náměstí

Náměstí lemují sklady chmele z přelomu 19. a 20. století Ve středověku zde byla osada Brandejs a kostel sv. Michala. Poblíž se našly raně středověké hroby vampýrů. Prokazatelně se zde ale pohřbívalo ještě roku 1616. Zajímavostí byla místní kostnice. Roku 1788 postihl Brandejs ničivý požár: vyhořel nejen kostel, ale i 91 domů a 24 stodol.17. Smetanovo náměstí

V 19. století se toto náměstí nazývalo Dobytčí trh, tedy místo, kde se již od středověku konaly trhy s dobytkem. Náměstí převážně s administrativními budovami bylo renovováno v devadesátých letech 20. století. Uprostřed stojí sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého s křížem, pěti hvězdami a ratolestí, která je chronogramem datována do roku 1700. Renovována byla v roce 1884.

18. Chmelařské náměstí

V místech bývalé věhlasné Známkovny chmele je dnes chmelařský zpracovatelský areál. Poblíž vrátnice byl roku 1932 vybudován památník s reliéfy významných chmelařů Theodora Zulegera, Josefa Fischera a Dr. Hanse Damma. Asi deset metrů za ním se roku 1937 našel největší český stříbrný poklad raného středověku z počátku 11. století. Z okolí jsou doklady železářské výroby i zpracování barevných kovů z doby existence hradiště.

19. Křížova vila

Dům se nachází v bývalé čtvrti zvané Skotník. Jeho jméno je spjato s osobou okresního soudního rady JUDr. Wiléma Kříže, který jej vlastnil do konce 2. světové války. Předchozí majitel Ambrož Wolfram pořádal v zahradě ovocnářské výstavy. Objekt je unikátním dokladem novorenesanční architektury. Zároveň je ukázkou prosperity města na sklonku 19. století.


 

20. Čeradická brána

Čeradická (jinak též Majnušská) brána byla součástí opevnění Pražského předměstí. Přestože byla odstraněna teprve v roce 1834, dochovalo se pouze jediné vyobrazení z roku 1611. Její skutečné rozměry a přesné umístění odhalil archeologický výzkum v roce 1996. Právě tudy vjížděl do města v říjnu 1619 zimní král Fridrich Falcký při své cestě z Kadaně na pražskou korunovaci.

21. Evangelický kostel

Ve druhé polovině 19. století se Žatec začal rozrůstat jižně od bývalé Wussinovy (dnes Komenského) aleje. Kromě obytných domů zde vznikly i nové školy, nemocnice a parky. U křižovatky starých cest, dodnes doložené kamenným rozcestníkem, byl podle plánů Josefa Petrowského v letech 1897- 1898 postaven evangelický kostel v pseudorenesančním slohu.

22. Regionální muzeum K. A. Polánka

Muzeum je umístěno v budově bývalé městské nemocnice z roku 1857. Po roce 1899 zde byl sirotčinec a od roku 1938 slouží celá budova muzejním účelům. Expozice přibližují pravěk středního Poohří, historii města a v Čechách největší kabinet chmelových známek. Vedle vchodu je pamětní deska archeologa Helmuta Preidela.


 

23. Chmelařské muzeum

s23 Chmelařské muzeum je největší expozicí svého druhu v Evropě. Na ploše 4.000 čtverečních metrů představuje vývoj chmelařství od raného středověku do současnosti. Kuriozitou je zachovalá hrnčířská pec ze 14. století, objevená při stavebních úpravách. V okolí je unikátní soubor balíren, sušáren a skladů chmele z přelomu 19. a 20. století, který dokládá zlatou éru žateckého chmelařství.

24. Renesanční sladovna

Stavba, dříve mylně považovaná za kapli Božího Těla, je symbolem žateckého pivovarnictví. Vznikla totiž jako renesanční sladovna s hvozdem na sušení sladu a studnou ve dvoře. K těmto účelům sloužila přinejmenším v letech 1681-1775, později jako městská sýpka. Roku 1801 byl dům přestavěn k obytným účelům.

25. Pražská brána

V těchto místech stála do roku 1821 Pražská brána s mohutným předsunutým opevněním. To se skládalo z vlastní brány s věží, barbakánu s vnější věží a mostu přes městský příkop. Před mostem bylo ještě další opevnění se dvěma baštami. Po roce 1621 visela na Pražské bráně uťatá hlava primátora Maxmiliána Hošťálka. Tři oblouky gotického kamenného mostu jsou dodnes přístupny ze sklepa domu č.p. 243. Část předsunutého opevnění z 15. století - chodba se dvěma dělovými střílnami, se dochovala pod zemí mezi domem č.p. 243 a autobusovým nádražím.

26. Dům Adolfa Seiferta

V tomto domě žil u rodičů své manželky MUDr. Adolf Seifert (4.3.1826 – 11.6.1910), autor zásadních historických prací o dějinách Žatce. Jeho dílo je dodnes základním pramenem historického bádání o městě. Věnoval se i politice a byl zakládajícím členem a dlouholetým předsedou Žateckého chmelařského spolku.